Магазин Shop-Referat.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
 
   » Главная  » Разное  » Фашизм - витоки, сутність, форми прояву (Украина)

 


Вступ 3

1. Витоки, поява та сутність ідеології фашизму. 4

2. Форми прояву фашизму: історія та сучасність 10

Висновки 15

Література 16

Розвиток людства свідчить про те, що в історії існують іноді такі періоди, протягом яких відбуваються небувалі страждання людей, трагедії цілих країн та народів. Один із таких моментів відноситься до сучасної епохи та пов'язаний з існуванням фашизму в формі державних утворень у середині ХХ століття. Знаходження при владі фашистів у ряді країн призвело до розв'язання Другої світової війни, фізичного знищення десятків мільйонів людей. Боротьба з фашистськими державами та перемога над ними стала однією з видатних сторінок минулого віку.

Причини появи фашизму, аналіз їх антигуманної діяльності і сьогодні залишається в центрі уваги прогресивного людства та має все більш зростаючу актуальність. Як вберегтися від нового фашизму, що знов піднімає голову - становиться однією з центральних тем розгляду проблеми сучасними політологами, соціологами, істориками.

В даній роботі розглянуті питання появи, сутності фашизму як ідеології та форми державного правління, показаний історичний розвиток фашистських ідей та їх зміст.

1. Авер'янов В. Б., Алєксєєнко І. В., Андрєєв С. С., Антоненко В. Г., Антонюк О. В. Політологічний енциклопедичний словник. - К., Генеза, 2004. - 735с.

2. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартишин О.В. История политических учений. - М., 1994. - 432с.

3. Баран З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П., Швагуляк М.М. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918-1945 рр.: Навч. посібник. - Львів, Афіша, 2005. - 287с.

4. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. - К., МАУП, 2003. - 424 с.

5. Безансон Ален. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность Катастрофы / Ярослав Горбаневский (пер.с фр.). - М., МИК, 2000. - 104с.

6. Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року: Навч. посібник. - Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2003. - 528с.

7. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібн. - К., Знання, 1999. - 426с.

8. Звезда и свастика: большевизм и русский фашизм: Сборник / С. Кулешов (ред.). - М., ТЕРРА, 1994. - 320с.

9. Коминтерн против фашизма: Документы. - М., Наука, 1999. - 506с.

10. Райх В. Психология масс и фашизм / Ю.М. Донец (пер.). - СПб., Университетская книга, 1997. - 380с.

11. Себайн Д., Торсон Т. Історія політичної думки. - К., Знання, 1996. - 426с.

12. Токарева Е.С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии 1922-1943 гг. - М., ИВИ РАН, 1999. - 365с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Разное